Feature
Title
Publisher Rating

Super Robot Wars ZIII (tengoku hen)

Banpresto

Another Century’s Episode

Banpresto

Ultraman – Fighting Evolution 0

Banpresto

Super Robot Taisen MX Portable

Banpresto

Magna Carta Portable

Banpresto

Super Robot Spirits

Banpresto

Super Robot Taisen 64

Banpresto

Megatudo 2096

Banpresto

Ultraman: Fighting Evolution

Banpresto

Battle Formation

Banpresto

Super Robot Taisen Complete Box

Banpresto

Bass Tsuri ni Ikou!

Banpresto

Real Robot Sensen

Banpresto

PlayStadium 4: Fumetsu no Dai League Ball

Banpresto

Quiz Charaokedon! Toei Tokusatsu Hero Part 2

Banpresto